Regulamin Serwera GoldMU

Postanowienia ogólne

1.1. Rejestrując konto na serwerze GoldMU.pl oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem gry oraz akceptujesz jego wszystkie punkty. 1.2. Serwer GoldMU nie ma określonego czasu trwania "Edycji". Edycją określa się moment rozpoczęcia startu gry a jej zakończenie jest informowane 7 dni przed postanowieniem zakończenia jej trwania. 1.2.1. Administracja może w każdym momencie wyłączyć serwer bez informowania o tym graczy. 1.3. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności np: pożar serwerowni, czy innych nieprzewidzianych przez nas awarii serwer GoldMU może zakończyć edycję w każdym momencie. 1.4. W trakcie trwania edycji administracja może zmieniać konfigurację gry bez podawania graczom przyczyny. 1.5. Gra na serwerze GoldMU jest całkowicie darmowa, docelowy subserver to: "NORMAL". 1.6. Wraz z akceptacją regulaminu akceptujesz - Ogólne zasady dobrowolnych wpłat Donate. 1.7. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie bez informowania o tym Graczy. 1.8. Zresetowanie hasła do konta jest możliwe tylko poprzez kontakt z Administracją na Discord po weryfikacji adresu e-mail, na które jest założone konto. 1.9. Administratorami serwera są: DecardCain oraz Pecan.

Ogólne zasady dobrowolnych wpłat Donate

2.1. Program Donate jest to program Dobrowolnych wpłat. W programie mogą wziąć udział jedynie gracze serwera GoldMu. Udział w programie jest dobrowolny. 2.2. Wpłaty są dobrowolne i nie podlegają zwrotowi. 2.3. Dozwolone i akceptowane wpłaty dostępne są po zalogowaniu na stronie Donate. 2.4. Prosimy nie wspierać serwera w żaden inny sposób, nawet taki podawany przez GM'ów. 2.5. Tylko wpłata poprzez dozwolone sposoby gwarantuje poprawną operacje Dobrowolnej wpłaty. 2.6. W ramach podziękowania za wsparcie serwera otrzymasz od nas punkty GP wg ilości podanej na stronie Donate. 2.7. Punkty GP nie przechodzą na poszczególne edycje serwera i mogą przepaść w każdej chwili. 2.8. Czas zatwierdzenia wpłaty przez Administrację wynosi do 1h w dni robocze, w weekendy i święta czas wydłuża się do 24h. 2.8.1. Administracja zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu zatwierdzenia wpłaty bez podania przyczyny.

Zasady panujące w grze

3.1. Wulgaryzmy są dozwolone, niedozwolone jest wyzywanie graczy lub słowne dokuczanie im. 3.2. Administracja nie odpowiada za szkody poniesione udostępnianiem swojego hasła do konta osobom trzecim. Kradzieże konta, przedmiotów to ryzyko jakie niesie udostępnienie hasła. 3.3. AFK jest dozwolone 3.4. PK i KS na spocie oraz inwazjach i eventach jest dozwolone. Spoty są podzielone na "BEZPIECZNE" oznaczone zieloną strzałką, które posiadają guarda i zabijają gracza z PK oraz czerwone, gdzie można się bez problemu bić. 3.4.1. Zabronione jest PK na eventach organizowanych przez Administrację. Chyba, że Administracja na to zezwoli. 3.5. Administracja to nie wikipedia mu. 3.5.1. Nie pytaj nas o podstawowe rzeczy, zamiast tego użyj -> google.com 3.5.2. Nie pytaj nas o konfigurację gry, opisana jest ona w publikacji serwera (link znajdziesz na samym dole strony pod nazwą INFORMACJE). 3.6. Zakazane jest używanie hackow. Hack = usunięcie konta bez żadnego ostrzeżenia oraz BAN na HWID i adresy IP, które logowały się na to konto. 3.7. Po zauważeniu błędu, który może wpłynać na grę masz obowiazek zgłosić to administracji. Prędzej czy pózniej sami do tego dojdziemy, a korzystanie z takich błędów = usunięcie konta. 3.8. Przy oszukiwaniu podczas eventów organizowanych przez Administrację gracz może zostać ukarany odjęciem pewnej ilości zdobytych przez niego resetów. Ilość ta zależna jest od przewinienia oraz ustanawia ją Administrator. 3.9. Każde zgłoszone i rozpatrzone złamanie regulaminu gry skutuje 1 warnem - w zależności od intensywności jego wykroczenia. 3 warny = ban postaci na 72h. 3.10. Utracone przedmioty w grze, spowodowane błędnym działaniem serwera, launchera lub z powodu błędu Administracji, nie podlegają zwrotowi, chyba że Administracja postanowi inaczej. 3.11. Każdemu graczowi należy się szacunek - sposób grania, (nie)wspieranie serwera poprzez dotacje, nie są powodem do dokuczania komuś/wyśmiewania się z niego - takie rzeczy będa karane Warnem. 3.12. Brak stawienia się Guild Mastera, który rejestrował swoją guildię na Castle Siege oraz brak aktywnego uczestnictwa w walce o zamek będzie karane 1-dniowym banem Guild Mastera na konto.
Goldmu s4 300x - Mu private server Mu online private server